YTWR_Banner

Gan / By: Gwenlyn Parry

 

“caru nes bod o’n brifo … brifo nes bod o’n garu” “loving ‘til it hurts … hurting ‘til it’s love”
Dau berson, wedi eu huno mewn cariad, yn dringo grisiau tŵr unig. Two people, trapped in love, ascend an isolated tower.
Ar goll mewn brwydr rhwng nwyd a dicter mae clytwaith eu bywyd – yn real ac yn ddychmygol – yn cael ei ddatgelu. Torn between desire and resentment, a tender patchwork of their life together – both real and imagined – emerges.
Astudiaeth eang o berthnasau, atgofion a ffiniau cariad gan un o ddramodwyr pwysicaf Cymru. An expansive study of relationships, memory and the limits of love by one of Wales’ most important playwrights.
Perfformir yn y Gymraeg gydag uwchdeitlau Saesneg. Performed in Welsh, with English surtitles.
Mae cwmni theatr arobryn Invertigo, a greodd gynhyrchiad hynod lwyddiannus o Saer Doliau yn y Theatr Finborough yn Llundain yn 2013, wedi ail-uno’r tîm arloesol ar gyfer un arall o glasuron Gwenlyn Parry. Award-winning Invertigo Theatre Company reunites the critically-acclaimed team behind their 2013 sell-out production of Saer Doliau (Doll Mender) at the Finborough Theatre, London.

 

 

Gwraig / Woman: Catherine Ayers

Gŵr / Man: Steffan Donnelly

 

Cyfarwyddwr / Director: Aled Pedrick
Rheolwr Llwyfan / Stage Manager: Claire Williams
Dylunydd / Designer: Charley Fone
Goleuo / Lighting: Joe Price
Cerddoriaeth / Music: Tom Recknell
Cynhyrchu / Production: Steffan Donnelly & Invertigo Theatre Company
Ffilm a chyfarwyddo celf / Film and art direction: Shawn Soh
Sinematograffi a sain / Cinematography and sound: Etienne Leung
Partner Cyfryngau / Media Partner: The New Current
Partner Hotel / Hotel Partner: Jolyon’s at Number 10

 

Cliciwch am luniau ymarfer
Click for rehearsal photos


 

Cyfryngau / Media

 

Y Tŵr / The Tower


“A landmark…powerful and beautifully staged”
Daily Post ★★★★★


“pwerus … dewr”
(“powerful … brave”)
Golwg


“The performances from Donnelly and Ayers are powerful over the course of a solid 90 minutes.”
Steve Stratford, Theatre in Wales


“Yn ôl Saunders Lewis, nid oes dim yn digwydd yn y ddrama hon ‘ond byw a’i boen.’
Profwyd y byw a theimlwyd ei boen yn y perfformiad campus o’r ddrama oesol hon.”
(“According to Saunders Lewis, nothing happens in this play ‘except life and its pain’.
The life was experienced and the pain felt in an outstanding performance of this perennial play.”)
Barn


“yn arddangos crefft llwyfan ar ei orau … arbennig o sgilgar a chyrhaeddgar”
(“displaying stagecraft at its best … incredibly skilled and ambitious)”
Y Cymro ★★★★★


RedHanded Magazine ★★★★★


“flawless … a masterpiece”
“The performances of Catherine Ayers and Steffan Donnelly were mesmerising”
Chris Howell, National Theatre Wales Community


Adolygiad gan Lowri Cooke, ar raglen Dewi Llwyd ar BBC Cymru, 8 Chwefror 2015
Review by Lowri Cooke, on Dewi Llwyd’s BBC Cymru programme, 8 February 2015

“Diolch i Invertigo Theatre dwi ‘di dod i ddeallt paham ei bod hi’n cael ei hystyried yn glasur.”
(“Thanks to Invertigo Theatre I now understand why [the play] is considered a classic.”)


Cyfweliad gan Planet/The Welsh Internationalist gyda Steffan and Catherine
An interview by Planet/The Welsh Internationalist gyda / with Steffan and Catherine


Cyfweliad gan Heno gyda Steffan and Catherine, 20 Ionawr 2015
An interview by Heno with Steffan and Catherine, 20 January 2015


Cyfweliad Pobl Caerdydd gyda Steffan.
Pobl Caerdydd‘s interview with Steffan.


@alunsaunders: Tonight I was truly moved by @InvertigoCo #YTŵr
Beautiful work, v proud of @cathayers @steff_donnelly @aledpedrick

@bethdimoyn: @InvertigoCo Wedi mwynhau’r Tŵr heno.
Da iawn Catherine Ayres a Steffan Donnelly.
Clasur o ddrama. Coffa da am Gwenlyn Parry

@aledpwilliams: Just returned from @chaptertweets after seeing #YTŵr @InvertigoCo –
WOW! Huge congratulations @aledpedrick @cathayers et al – Fantastic!

@owstalfryn: Fe wedai e eto ag eto, blydi brilliant @aledpedrick a @InvertigoCo !!
Cynhyrchiad anhygoel o’r ‘Y Tŵr’. Ewch i weld!! #YTwr #chapter #theatr

@RWynJones: Llongyfarchiadau i bawb oedd yn gysylltedig hefo perfformiad y #YTwr heno.
Drama sy’n gafael yn y galon ac yn gwasgu’n galed, galed, galed

@miriamelin23: Waw, wir wedi mwynhau #YTwr yn @aberystwytharts heno.
Perfformiadau grymus iawn.

@DPGwynedd: Excellent production of Y Twr by @InvertigoCo at @aberystwytharts
Touring and visiting @_GALERI_ and @ClwydTweets soon
Well worth seeing

@Creunant: Llongyfarchiadau i griw @InvertigoCo am #yTŵr heno yn @aberystwytharts –
ewch i’w gweld os cewch chi gyfle

 

Cynhyrchiadau eraill / Other productions

“exciting young company … impressive and versatile ensemble”
The Stage (Must See! At Edinburgh)

“Stirring drama”
The Observer

“riveting…excellent cast…gets under your skin”
Daily Mail ★★★★

“In just over an hour … tradition, faith and superstition, the march of progress
and the sexual revolution are inspected through a woozy,distorting prism.”
The Arts Desk ★★★★

★★★★ Everything Theatre

★★★★ Snipe London

“Under the lively direction of Aled Pedrick for Invertigo … this is a thought-provoking piece”
British Theatre Guide

“a witty mixture of black comedy, parable
and a Roald Dahl-style tale of the unexpected … deeply satisfying”
The Western Mail

 

Dyddiadau / Dates

Aberystwyth Arts Centre

Aberystwyth University, SY23 3DE
Monday 26 January 2015 01970-623232

Chapter Arts Centre

Market Rd, Cardiff, South Glamorgan CF5 1QE
Tuesday 27 – Saturday 31 January 2015 02920-304400

Carmarthen Lyric

8 King St, Carmarthen SA31 1BD
Monday 2 February 2015 0845-226-3510

Galeri Caernarfon

Doc Victoria, Caernarfon, Gwynedd LL55 1SQ
Tuesday 3 – Wednesday 4 February 2015 01286-685222

Clwyd Theatr Cymru

Raikes Lane, Mold, Clwyd CH7 1YA
Thursday 5 – Friday 6 February 2015 01352-701521

Arcola Theatre

24 Ashwin Street, London E8 3DL
Sunday 8 February 2015 02075-031646
Cefnogwyd gan / Supported by:
Catherine Ayers

Gwraig / Woman


Hyfforddiant: Coleg Cerdd a Drama Cymru.

Ar gyfer Invertigo: Saer Doliau (Finborough Theatre)
.

Theatr yn cynnwys: Beauty and the Beast (Sherman Cymru), Attempts on her Life (Sherman Cymru), The Sale (Made in Wales), Guys and Dolls (Coleg Cerdd a Drama Cymru)
Ffilm yn cynnwys: Beryl, Cheryl and Meryl; SOS Galw Gari Tryfan, Gari Tryfan a’r Drych i’r Gorffennol a ffilm seiliedig ar y nofel The Gritties.

Teledu yn cynnwys: Pobl y Cwm, High Hopes, Teulu, Darn o Dir, Cowbois ac Injans, Rownd a Rownd, Tir a Tir 2 (S4C).

Drosleisio yn cynnwys: Sabrina the Witch ac Igam Ogam.


Training: Royal Welsh College of Music and Drama.

For Invertigo: Saer Doliau (Finborough Theatre)
.

Theatre includes: Beauty and the Beast (Sherman Cymru), Attempts on her Life (Sherman Cymru), The Sale (Made in Wales), Guys and Dolls (RWCMD)
Film includes: Beryl, Cheryl and Meryl; SOS Galw Gari Tryfan, Gari Tryfan a’r Drych i’r Gorffennol and a film based on the novel The Gritties.

Television includes: Pobl y Cwm, High Hopes, Teulu, Darn o Dir, Cowbois ac Injans, Rownd a Rownd, Tir and Tir 2 (S4C).

Voiceover includes: Sabrina the Witch and Igam Ogam.

Steffan Donnelly
Gŵr / Man


Hyfforddiant: Guildhall School of Music and Drama.
Artist Cyswllt: National Youth Theatre, Other Room Theatre (Cardiff).
Ar gyfer Invertigo: Miscellany (RichMix, Shoreditch Festival – cyfarwyddwr), Outside On The Street (Pleasance Edinburgh ac Arcola Theatre) a Saer Doliau (Finborough Theatre)
Theatr yn cynnwys: Titus Andronicus (Shakespeare’s Globe), A Midsummer Night’s Dream (Shakespeare’s Globe – Taith y Byd), A World Elsewhere (Theatre 503), Journeying Boys (Barbican), The Winslow Boy (Clwyd Theatr Cymru), Romeo and Juliet (Pendley Shakespeare Festival), I am Not Manuel (Teatre Lliure, Barcelona), a Century/Canrif (Theatr Ieuenctid Cymru).
Teledu: London Spy (BBC2).


Training: Guildhall School of Music and Drama.
Associate Artist: National Youth Theatre, Other Room Theatre (Cardiff).
For Invertigo: Miscellany (RichMix, Shoreditch Festival – director), Outside On The Street (Pleasance Edinburgh and Arcola Theatre) a Saer Doliau (Finborough Theatre)
Theatre includes: Titus Andronicus (Shakespeare’s Globe), A Midsummer Night’s Dream (Shakespeare’s Globe – World Tour), A World Elsewhere (Theatre 503), Journeying Boys (Barbican), The Winslow Boy (Clwyd Theatr Cymru), Romeo and Juliet (Pendley Shakespeare Festival), I am Not Manuel (Teatre Lliure, Barcelona), and Century/Canrif (National Youth Theatre of Wales).
Television: London Spy (BBC2).

Aled Pedrick

Cyfarwyddwr / Director


Hyfforddiant: Guildhall School of Music and Drama. Ennillodd Ysgoloriaeth Bryn Terfel.

Ar gyfer Invertigo: Saer Doliau (Finborough Theatre).

Cyfarwyddwr Cyswllt: Theatr Genedlaethol Cymru
.
Fel actor mae Aled wedi gweithio mewn theatr a teledu yn cynnwys: Dr Who (BBC), Lewis (ITV), Con Passionata a Teulu (S4C), Deffro’r Gwanwyn ag Y Negesydd (Theatr Genedlaethol Cymru).

Cyfarwyddwr: A Queer Christmas (Mess Up The Mess), The Generation Game (Sheffield Crucible Theatres).

Cyfarwyddwr Cynorthwyol for Shared Experience, Sherman Cymru and August 012.

Yn hwyrach yn y flwyddyn hon, mi fydd Aled yn cyfarwyddo drama newydd, Pan Oedd Y Byd Yn Fach, ar gyfer Theatr Genedlaethol Cymru.


Trained: Guildhall School of Music and Drama. Won the Bryn Terfel Scholarship.

For Invertigo: Saer Doliau (Finborough Theatre).

Associate Director: Theatr Genedlaethol Cymru
.
As an actor Aled has worked in theatre and television including: Dr Who (BBC), Lewis (ITV), Con Passionata and Teulu (S4C), Deffro’r Gwanwyn and Y Negesydd (Theatr Genedlaethol Cymru).

Director: A Queer Christmas (Mess Up The Mess), The Generation Game (Sheffield Crucible Theatres).

Assistant Director: Shared Experience, Sherman Cymru and August 012.

Later this year, Aled will be directing a new play for Theatr Genedlaethol Cymru, Pan Oedd Y Byd Yn Fach.

Claire Williams

Rheolwr Llwyfan / Stage Manager


Hyfforddiant: West Cheshire College.

Theatr yn cynnwys: Snow White (LHK Productions, The Stiwt Theatre), How Do You Eat An Elephant? (NYTW, Welsh Tour), Shane Filan Live (MJD Productions, Parr Hall), The Crucible (The John Prescott Teatre), The Wizard of Oz (The John Prescott Theatre), The Dark Carnival (ScareTech, Ellesmere Port), Grease (West Cheshire College), Equus (The John Prescott Theatre), Magdellin (Aberystwyth Arts Centre), Cinderella (LHK Productions, The Epstein), Dick Whittington (West Cheshire College).


Trained: West Cheshire College.

Theatre includes: Snow White (LHK Productions, The Stiwt Theatre), How Do You Eat An Elephant? (NYTW, Welsh Tour), Shane Filan Live (MJD Productions, Parr Hall), The Crucible (The John Prescott Teatre), The Wizard of Oz (The John Prescott Theatre), The Dark Carnival (ScareTech, Ellesmere Port), Grease (West Cheshire College), Equus (The John Prescott Theatre), Magdellin (Aberystwyth Arts Centre), Cinderella (LHK Productions, The Epstein), Dick Whittington (West Cheshire College).

Charley Fone

Dylunydd / Designer


Hyfforddiant: Chelsea College a Wimbledon College of Art.

Gwobr gyntaf yn IdeasTap Graduate Award for Theatre Design 2014.

Dylunodd a chyd-ddyfeisiodd gwaith newydd cyfoes dawns-theatr gyda coriograffydd James Morgan (ENSEMBLE, Resolution! 2014 Festival, The Place)
.

Dylunydd: A Dance for the End of The World (The Place), Dream Neasden, Minding The Gap, Story Lab (Tricycle Theatre), Chicken Shop (Platform Islington).

Dylunydd Cynorthwyol: The Wardrobe, The Kilburn Passion (Tricycle Theatre).

Wedi gweithio gyda: Michael Pavelka, Carla Goodman, Chris Gylee, a Joanna Scotcher.


Trained: Chelsea College a Wimbledon College of Art.

First place in IdeasTap Graduate Award for Theatre Design 2014.

Designed and co-devised new contemporary dance theatre work with choreographer James Morgan (ENSEMBLE, Resolution! 2014 Festival, The Place)
.

Designer: A Dance for the End of The World (The Place), Dream Neasden, Minding The Gap, Story Lab (Tricycle Theatre), Chicken Shop (Platform Islington).

Assistant Designer: The Wardrobe, The Kilburn Passion (Tricycle Theatre).

Has worked with: Michael Pavelka, Carla Goodman, Chris Gylee, a Joanna Scotcher.

Joe Price

Goleuo / Lighting


Hyfforddiant: Coleg Cerdd a Drama Cymru, Performance Management o Brifysgol Winchester.

Theatr yn cynnwys: Grimm Tales (Blue Apple Theatre Company), (I feel fine) (Fat Git Theatre Company), The Snowqueen (Blue Apple Theatre Company), West Side Story (SJ Theatre Productions).

Ail-oleuo yn cynnwys: Symphony (nabokov a Soho Theatre), The Taking of Zena Charbonne (Occasional Cabaret), Blink (nabokov a Soho Theatre), Wasted (Paines Plough), Miss Julie (UK Touring Productions), Some Like It Hotter (Fresh Glory Productions), Hamlet (Blue Apple Theatre Company).


Trained: Royal Welsh College of Music & Drama, and Performance Management o Brifysgol Winchester.

Theatre includes: Grimm Tales (Blue Apple Theatre Company), (I feel fine) (Fat Git Theatre Company), The Snowqueen (Blue Apple Theatre Company), West Side Story (SJ Theatre Productions).

Relighting includes: Symphony (nabokov a Soho Theatre), The Taking of Zena Charbonne (Occasional Cabaret), Blink (nabokov a Soho Theatre), Wasted (Paines Plough), Miss Julie (UK Touring Productions), Some Like It Hotter (Fresh Glory Productions), Hamlet (Blue Apple Theatre Company).

Tom Recknell

Cerddoriaeth / Music


Mae Tom Recknell yn gyfansoddwr (“a name to watch out for in the future” – Music Theatre Review 2014), wedi gweithio mewn theatr, ffilm annibynnol, a theledu. Astudiodd ym Mhrifysgol Caergrawnt, lle roedd yn ysgolhaig corawl gyda King’s College Chapel Choir, a teithiodd y byd fel canwr gyda’r côr enwog yma. Perfformwyd ei gyfansoddiadau clasurol yn fyw ar radio BBC a mewn neuaddau cyngerdd y Royal Albert Hall, Royal Festival Hall, a’r Barbican.

Ar gyfer Invertigo: Miscellany (RichMix, Shoreditch Festival), NewsFeed
(HighTide Festival), Saer Doliau (Finborough Theatre).

Theatr yn cynnwys: Denim (Bethnal Green Working Men’s Club), The Hunting of the Snark (UK Festivals), Laika: A Space Dogyssey (Gilded Balloon, Edinburgh), Unrivalled Landscape (Orange Tree Theatre, Richmond), As You Like It and Love’s Labours Lost (Pendley Shakespeare Festival), Apples (Underbelly, Edinburgh), Totally Tom (Underbelly, Edinburgh), Kisses on a Postcard (Queen’s Theatre, Barnstaple).

Ffilm a theledu yn cynnwys: Nightstand (Ffilm annibynnol) Totally Tom (Channel 4) a Separate We Come, Separate We Go (cyf. Bonnie Wright).


Tom Recknell is a songwriter and composer (“a name to watch out for in the future” – Music Theatre Review 2014), who has worked in theatre, independent film, and television.
 Trained at Cambridge University, where he was a choral scholar with King’s College Chapel Choir, and travelled the world as a singer with the renowned choir. His classical composition has been performed live on BBC Radio and in concert halls such as The Royal Albert Hall, The Royal Festival Hall, and the Barbican.

For Invertigo: Miscellany (RichMix, Shoreditch Festival), NewsFeed
(HighTide Festival), Saer Doliau (Finborough Theatre).

Theatre includes: Denim (Bethnal Green Working Men’s Club), The Hunting of the Snark (UK Festivals), Laika: A Space Dogyssey (Gilded Balloon, Edinburgh), Unrivalled Landscape (Orange Tree Theatre, Richmond), As You Like It and Love’s Labours Lost (Pendley Shakespeare Festival), Apples (Underbelly, Edinburgh), Totally Tom (Underbelly, Edinburgh), Kisses on a Postcard (Queen’s Theatre, Barnstaple).

Film and television includes: Nightstand (Independent film) Totally Tom (Channel 4) a Separate We Come, Separate We Go (cyf. Bonnie Wright).

Comments are closed