Derwen

“Sheer magic”
★★★★
The Guardian on An Oak Tree

“Perl o noson allan”
★★★★★
Golwg am My Body Welsh

“Ers marwolaeth dy ferch
dwi fawr o hypnotydd”

“Crefft llwyfan ar ei orau”
★★★★
Y Cymro am Y Tŵr

“Playful and seriously thought-provoking”
★★★★
Independent on An Oak Tree

Dau actor.

Dim ond un sydd wedi darllen y sgript.


DYN YN TROI COEDEN YN FERCH!

Mae tad yn colli ei ferch mewn damwain car.

Mae fel ei fod mewn drama – heb wybod y geiriau na’r symudiadau.

Mae’r dyn oedd yn gyrru’r car yn hypnotydd llwyfan.

Ers y ddamwain, mae ei sioe yn fethiant, mae wedi colli ei bŵer i ddylanwadu.

Heno, am y tro cyntaf ers y ddamwain, mae’r ddau’n cyfarfod pan mae’r Tad yn gwirfoddoli i gymryd rhan yn sioe’r Hypnotydd.

Two actors.

Only one has read the script.


MAN TURNS TREE INTO WOMAN!

A man loses his daughter to a car.

It’s like he’s in a play – but he doesn’t know the words or the moves.

The man who was driving the car is a stage hypnotist.

Since the accident, his act’s a disaster, he’s lost the power of suggestion.

Tonight, for the first time since the accident, these two people meet when the Father volunteers for the Hypnotist’s act.

Wyn Bowen Harries (Pontio, 26 Hyd), Morfudd Hughes (Galeri, 27 Hyd), Mali Ann Rees (Y Ffwrnes Llanelli, 29 Hyd), Jacob Ifan (Riverfront Casnewydd/Newport, 1 Tach), Alexander Vlahos (Chapter, 2 Tach), Sian Reese-Williams (Chapter, 3 Tach)

DRAMODYDD YN TROI ACTOR YN GYMERIAD!

Dau actor. Mae Steffan Donnelly yn chwarae’r Hypnotydd, ond mae’r Tad yn actor gwahanol bob nos sy’n dod ar y llwyfan heb weld neu darllen gair o’r ddrama tan i’r sioe ddechrau. Rydym newydd gyhoeddi’r actorion fydd yn ymuno ar y daith genedlaethol! Maent yn cynnwys Alexander Vlahos (Versailles a Merlin – BBC), Mali Ann Rees (Tourist Trap – BBC), Jacob Ifan (Bang a ennillodd BAFTA), a Sian Reese-Williams (Emmerdale a Craith – S4C).


Mae Derwen yn archwiliad arbrofol o golled, maddeuant, a pŵer y meddwl, sydd wedi cyffroi cynulleidfaoedd ar draws y byd. Dyma brofiad theatrig unigryw, yn llawn cyfoeth theatraidd, hiwmor tywyll, a stori sy’n bachu’r dychymyg.

Dyma gyfle i weld drama arobryn un o ddramodwyr blaenllaw Prydain, Tim Crouch, mewn addasiad Cymraeg, am y tro cyntaf erioed, gan Mared Llywelyn Williams (Ennillydd Medal Ddrama yr Urdd 2017) a chwmni theatr Invertigo (Y Tŵr, My Body Welsh – 5 Enwebiad Gwobrau Theatr Cymru).

Mae’r cynhyrchiad Cymraeg yma oddeutu 1 awr.
Canllaw oed 14+.

DRAMATIST TURNS ACTOR INTO CHARACTER!

Two actors. Steffan Donnelly plays the hypnotist, but the Father is a different actor each night, who walks on stage having neither seen nor read a word of the play they’re in. We’ve just announced the actors joining the national tour! They include Alexander Vlahos (BBC’s Versailles and Merlin), Mali Ann Rees (currently in BBC’s Tourist Trap), Jacob Ifan (BAFTA Award Winning BBC’s Bang), and Sian Reese-Williams (Emmerdale, and star of BBC’s Hidden / Craith).


Derwen (An Oak Tree) is a breath-taking exploration of grief, forgiveness, and the power of suggestion, which has thrilled audiences across the world. It contains a dazzling balance of gripping story, rich theatricality and shocking humour.

A chance to see this award-winning play by one of Britain’s prominent theatremakers, Tim Crouch, in a Welsh translation by Mared Llywelyn Williams (Winner Drama Medal Urdd Eisteddfod 2017) Invertigo Theatre Company (Y Tŵr, My Body Welsh – 5 Wales Theatre Award Nominations).

This production is in Welsh and runs at 1 hour.
Recommended for ages 14+.

We made a Twitter collage!  Casgliad o’r byd Trydar!

26 Hydref / October

Gwener / Friday, 8:00

 

Pontio

Bangor

+ ENGLISH SUBTITLES

01248 382828

Tocynnau/Tickets

27 Hydref / October

Sadwrn / Saturday, 8:00

 

Galeri

Caernarfon

 

01286 685222

Tocynnau/Tickets

29 Hydref / October

Llun / Monday, 8:00

 

Ffwrnes

Llanelli

 

0845 226 3510

Tocynnau/Tickets

1 Tachwedd / November

Iau / Thursday, 8:00

 

Glan-Yr-Afon

Casnewydd

 

01633 656757

Tocynnau/Tickets

2 Tachwedd / November

Gwener / Friday, 8:00

(Hamddenol / Relaxed)

Chapter

Caerdydd

+ ENGLISH SUBTITLES

029 2030 4400

Tocynnau/Tickets

3 Tachwedd / November

Sadwrn / Saturday, 8:00

 

Chapter

Caerdydd

+ ENGLISH SUBTITLES

029 2030 4400

Tocynnau/Tickets

Paentiad gwreiddiol ar gyfer Derwen gan Rhys Aneurin o Lanfairpwll yn wreiddiol, rwan yn byw a gweithio yng Nghaerdydd 

Original painting for Derwen by Llanfairpwll-raised, Cardiff-based artist Rhys Aneurin

Gyda diolch / Special thanks to: Sheila O’Neal, Gwen Sion, Gwion Llwyd, Mirain Haf, Ceri Wyn.