Troelus a Chresyd

(Troilus and Cressida)

Gan Anhysbus, mewn addasiad gan Steffan Donnelly
By Anonymous, adapted by Steffan Donnelly

Darlleniadau gan John Ogwen, Sion Alun Davies, a Mali Ann Rees.
Readings by John Ogwen, Sion Alun Davies, and Mali Ann Rees.

Gyda Jerry Hunter ac Elen ApRobert.
With Jerry Hunter and Elen ApRobert.

Gwrandewch i’r digwyddiad / Listen to the event :

Rhyfel Troea yn creu helynt ar Faes yr Eisteddfod!

3yh, Dydd Mawrth 8ed Awst 2017, Cwt Drama, Eisteddfod Genedlaethol Môn 2017.

“Mi a wn bellach beth sydd rhaid i mi ei wneuthud,
a hynny a wnaf pes collwn i fy mywyd.”

Cam nesaf partneriaeth cyffrous Invertigo a Pontio yw prosiect newydd sy’n cynnwys perfformiadau o addasiad newydd drama hynaf Cymru – Troelus a Chresyd (c.1500au).

Beunydd llid a ychwanega wrth golli gwaed gwirion.
Hyn yw naturiaeth rhyfel; gwneuthur pawb yn greulon.”

Rhyfel Troea, Drama Gymraeg – Eisteddfod Môn 2017

Ymunwch â ni am ddarlleniadau a sgwrs sy’n datgelu enaid drama cynharaf Cymru, dirgelwch y dramodydd, a themâu sy’n atseinio drwy’r oesoedd.

Yn sgil rhyfel ffyrnig rhwng Troea a’r Grogeiaid, gall un ferch oroesi? Ai awdures ei hanffawd neu dioddefwraig ddi-euog yw Cresyd?

Mae’r cast yn cynnwys un o fawrion byd actio Cymru, John Ogwen, gyda Sion Alun Davies (Y Gwyll BBC/S4C a Cyd-Sefydlwr Invertigo) a Mali Rees. Mi fydd trafodaeth yn dilyn rhwng ein Cyfarwyddwr Artistig Steffan Donnelly a’r Athro Jerry Hunter (Prifysgol Bangor), un o arbennigwyr llenyddiaeth Cymaeg cynnar, wedi’i gadeirio gan Elen ap Robert, Pontio.

Mae Rhyfel Troea, Drama Gymraeg yn digwydd am

3yh, Dydd Mawrth 8ed Awst 2017, Cwt Drama’r Eisteddfod, Bodedern.

Trojan War wreaks havoc on a field in North Wales!

3pm, Tuesday, 8th August 2017, National Eisteddfod’s Cwt Drama

“I know, now, what I must do,
and I will do it, though I lose my life.”

The next stage in our associate partnership with Pontio Arts Centre is a development project involving performances from a new adaptation of Wales’ oldest play – the Welsh Troilus and Cressida (c.1500’s).

“Wrath increases daily with the shedding of innocent’s blood;
this is the nature of war; everyone is made cruel.”

Troy’s War, Wales’ Drama – National Eisteddfod, Môn, 2017

Join us for rehearsed readings and a talk unveiling the soul of the play, the mystery surrounding its author and how its themes echo across the centuries.

In the aftermath of a ferocious battle between the Trojans and the Greeks, can one woman survive? Is Cressida the author of her own misfortune or an innocent victim?

The cast includes one of Wales’ most renowned actors John Ogwen, with Sion Alun Davies (Hinterland BBC/S4C and Invertigo Co-Founder) and Mali Rees. A discussion will follow between our Artistic Director Steffan Donnelly and Professor Jerry Hunter (Bangor University), one of the foremost experts in early Welsh literature, chaired by Elen ap Robert, Pontio.

Troy’s War, Wales’ Drama takes place at

The National Eisteddfod’s Drama Shed at 3pm, Tuesday, 8th August 2017.

Cast Troelus a Chresyd
Cast Troelus a Chresyd: Mali Rees, John Ogwen, Steffan Donnelly, Sion Alun Davies

Featured on BBC Radio Wales’

Good Evening Wales

(Weds 9th August 2017)

Eitem ar Post Cyntaf

Radio Cymru

(Mercher 9ed Awst 2017)

Gyda diolch / Special thanks to: Sheila O’Neal, Gwen Sion, Gwion Llwyd, Mirain Haf, Ceri Wyn,