9 artist.

3 iaith.

1 penwythnos.

CLICIWCH YMA I FYND AR BERERINDOD!

 

Darnau digidol beiddgar o Gymru a Gwlad y Basg, yn archwilio Pererindod


9 artists.

3 languages.

1 weekend.

CLICK HERE TO GO ON THE PILGRIMAGE!


Bold new digital art from Wales and the Basque Country, inspired by Pilgrimage.

Cyflwyno’r artistiaid!


Mae PERERINDOD yn brosiect newydd gan Invertigo a Chwmni Tebot sydd am gefnogi artistiaid i greu gwaith newydd, beiddgar, a ffurfio cysylltiadau gydag artistiaid drwy Gymru a Gwlad y Basg.

 

Rydym yn falch o gyflwyno’r 9 artist o Gymru a Gwlad y Basg a benodwyd drwy alwad agored i archwilio’r thema ‘Pererindod’:

Introducing the artists!


PILGRIMAGE is a new project by Invertigo and Cwmni Tebot to support artists to create bold, new work, while forging links with other artists throughout Wales and the Basque country.

 

We’re thrilled to announce the 9 artists from Wales and the Basque Country selected by open call to explore ‘Pilgrimage’:

The 10 commissioned artists names on a white background surrounded by green abstract imagery. The names are: Amaia Gabantxo, Oihana Iguaran, Asisko Urmeneta, Elgan Rhys, Emily Meilleur, Femke Van Gent, Iestyn Tyne, Jonny Reed, Meinir Roberts, Tafsila Khan.

Yr ŵyl!


Mi fydd Gŵyl Rithiol Pererindod yn arddangos y darnau o waith newydd ar wefan AM yn ystod 17-19 Medi 2021.

Rydym yn edrych ymlaen i rannu rhain efo chi!

Mae cyfle hefyd i weld y gwaith mewn arddangosfa yng nghanolfan Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Porth-y-Swnt, yn Aberdaron yn yr Hydref.

 

The festival!


Our Virtual Pilgrimage Festival will showcase the pieces during the weekend of 17-19 September 2021 over on AM.

We can’t wait to share them with you!

The pieces will also be exhibited at the National Trust’s Porth-y-Swnt site in Aberdaron this Autumn.

 

Partneriaid a Chefnogwyr

(Grant Cysylltu a Ffynnu)

Partners and Supporters

(Connect and Flourish grant)

Partner logos on a white background

Gyda diolch i:

Cyngor Tref Nefyn
Cyngor Tref Llanengan
Esyllt Maelor
Llanw Llŷn
Telesgop
Robert Williams.

With thanks to:

Nefyn Council
Llanengan Council
Esyllt Maelor
Llanw Llŷn
Telesgop
Robert Williams.