Wales – China Festival 2018

Gŵyl Cymru – Tsieina 2018

威尔士-中国⽂化节

16 – 18 February / Chwefror 2018 / 2018年2月16日至18日

Pontio Arts and Innovation Centre, Bangor, North Wales
Canolfan Celfyddydau ac Arloesi Pontio, Bangor, Gogledd Cymru
Pontio, 班戈, 北威尔士

We created the inaugural Wales – China Festival in Feb 2018

Dathlwyd gŵyl gyntaf Cymru – Tsieina ym mis Chwefror 2018

Celebrate the arrival of the Chinese New Year at Pontio as we explore the creative connection between Wales and China, through cutting-edge art and culture! Join us for a weekend of eclectic performances, films, and family-friendly activities, show- casing the cultures, languages, and art of Wales and China. The first of its kind in Wales, this multi-lingual festival provides a platform for British East Asian stories, and collaborations between Welsh and Chinese musicians, playwrights, and artists.

In addition to the productions and live events, our cinema will be hosting a range of Chinese films throughout the weekend.

On Saturday, enjoy live music and pop up events in the foyer, as well as family-friendly craft workshops – all for free.

Welcome to the Year of the Dog!

Dathlwch y Flwyddyn Newydd Tseinïaidd yn Pontio, Bangor wrth i ni archwilio’r cysylltiad creadigol sydd rhwng Cymru a Tsieina drwy gyfrwng celf a diwylliant arloesol! Ymunwch â ni am benwythnos o arddangos diwylliant, iaith a chelf Cymru a Tsieina drwy gyfrwng dewis eclectig o berfformiadau, ffilmiau a gweithgareddau sy’n addas i’r teulu. Yr ŵyl amlieithog hon yw’r cyntaf o’i math yng Nghymru ac mae’n cynnig cyfle na welwyd ei debyg o’r blaen i lwyfannu straeon a chydweithrediadau rhwng cerddorion, artistiaid a dramodwyr o Gymru a Tsieina.

Yn ogystal â chynhyrchiadau cyffrous a digwyddiadau byw, bydd ein sinema yn dangos nifer o wahanol ffilmiau Tsieinïaidd drwy gydol y penwythnos.

Ar y dydd Sadwrn, mwynhewch cerddoriaeth byw a digwyddiadau yn y cyntedd, a cymerwch ran mewn gweithdai crefft, perffaith i’r teulu i gyd – yn rad ac am ddim.

Croeso i Flwyddyn y Ci!

为迎接中国新年,我们将在Pontio举办一系列最受欢迎的文化艺术活动,此活动将探索威尔士与中国间的文化联系。在这个周末,我们将为大家带来能充分展示两地文化、语言及艺术特色的演出、电影和亲子活动。这是威尔士地区首次举办此类活动,多语种的文化节为威尔士和中国音乐家、剧作家、艺术家提供了英国与东亚文化交流合作的平台。

除以上作品及现场活动,我们影院将在整个周末播放一系列中国电影。

星期六,请在门厅欣赏现场音乐和弹窗式活动,体验家庭友好式工艺间 – 全部免费。

翘首期盼狗年

Festival Programme / Rhaglen / 日程

 

 
 
Save More Pass! Save money, see more! For £12, you can gain access to any 2 live events and 1 film on Saturday 17th February.
Tocyn Gweld Mwy! Arbed eich arian, a gweld mwy! Am £12 cewch fynediad i 2 digwyddiad byw ac 1 ffilm ar Sadwrn 17eg Chwefror.
查看更多通票 省錢,看更多! 12英鎊,您可以訪問任何2場現場直播和1部電影。

Photo Credits / Hawlfraint Lluniau / 版权所有: Kirsten McTernan, Zsuzsa Zicho, Douglas Hook, Bangor University.

Wales-China Festival 2018 is a co-production between Invertigo Theatre Company and Pontio Arts Centre.